Vacature Mens & Maatschappij

Academie Tien zoekt docent en onderwijsontwikkelaar mens & maatschappij

inleiding

Als school dragen wij bij aan de koers van onze maatschappij. Onze samenleving is aan stevige veranderingen onderhevig en heeft burgers nodig die maatschappelijk betrokken zijn en bijdragen aan een eerlijke verdeling in onze samenleving. Daarom is de klas op Academie Tien geen plek waar slechts kennis wordt geconsumeerd, maar een kennismaking met de wereld én met jezelf. We bieden ruimte om na te denken over hoe de wereld in elkaar zit en welke plek een leerling hierin wil innemen. Zo leiden we leerlingen op tot autonome en veerkrachtige volwassenen.

Opleiden en ontwikkelen

In een wereld waarin beroepen – en de kennis en vaardigheden die daarvoor vereist zijn – in hoog tempo evolueren, is één van de meest belangrijke vaardigheden die we leerlingen kunnen meegeven het vermogen om te leren. Op Academie Tien willen we die houding als docenten voorleven. Omdat we een voorbeeld voor leerlingen willen zijn, maar ook omdat we geloven dat je ontwikkeling als docent niet eindigt na het afronden van de lerarenopleiding, maar daar juist begint. We streven ernaar om docenten verder op te leiden tot professionals die in staat zijn zichzelf te ontwikkelen.

Karakteristieken van het onderwijs op Academie Tien

Academie Tien is een jonge school in ontwikkeling. Leerlingen kunnen bij ons een mavo-, havo- of vwo- diploma behalen. We bieden onderwijs aan vanuit twee uitgangspunten: persoonlijk en gemeenschappelijk. Ons onderwijs is persoonlijk, bijvoorbeeld omdat leerlingen vakken volgen op het niveau dat bij ze past. Zo kan een leerling met een havo-programma bijvoorbeeld het vak Engels op vwo-niveau volgen. Niet omdat hoger beter is, maar omdat wij een leerroute willen bieden die bij een leerling past. Daarnaast maken leerlingen maken (onder onze begeleiding) keuzes in hun rooster. Zo kunnen we tijd maken voor vakken die extra aandacht vragen, of juist voor de verdieping in een onderwerp waardoor een leerling gefascineerd is. Tegelijkertijd is ons onderwijs gemeenschappelijk. Zo werken we bewust met heterogene groepen en een ‘unit’ als ‘mini-maatschappij’, waarin we elkaar kunnen ontmoeten.

Op Academie Tien streven we naar onderwijs dat verwondering oproept bij de leerling. Daarom is ons curriculum opgebouwd aan de hand van ‘grote vragen’. De structuur van het curriculum wordt gevormd aan de hand van leerdoelen. Op die manier kunnen we gerichte keuzes maken, een sterke opbouw van ons onderwijs garanderen, en ruimte bieden aan de creativiteit van docenten.

Wij zoeken onderwijsontwikkelaars

Op dit moment zoeken wij een docent en onderwijsontwikkelaar mens & maatschappij: een docent die lesgeeft en tegelijkertijd samen met collega’s ‘mens & maatschappij’-onderwijs ontwikkelt. Daaronder verstaan wij:

 • Het nadenken over en verder uitwerken van de aardrijkskundige, economische en geschiedenis componenten in ons mens & maatschappij-onderwijs in de onderbouw van mavo, havo en vwo;
 • Het nadenken over en verder uitwerken van de diverse componenten van de vakoverstijgende vakken ‘mens & maatschappij’ en ‘big history’ in de mavo-bovenbouw;
 • Het nadenken over en uitwerken van een ‘curriculum van grote vragen’ binnen het onderwijs in de bovenbouw van mavo, havo en vwo dat ‘gebouwd’ is op een structuur van leerdoelen;
 • Het ontwikkelen van lesmateriaal dat uiting geeft aan de onderwijsvisie van de school en de structuur van het curriculum.

Het maken van onderwijs is voor ons één van de focuspunten van onze school. Om die reden ga je elke week tijdens de ‘onderwijsmaakmiddag’ aan de slag met je vakcollega’s. Tijdens de zes ‘onderwijsmaakweken’ die ons schooljaar telt ga je zelfs een week lang iedere middag met elkaar aan de slag om onderwijs te ontwikkelen.

Wij zoeken collega's die zichzelf willen ontwikkelen

Collega’s op onze school durven en willen naar zichzelf kijken. Hoewel dat soms best spannend is, vormt die grondhouding de basis van je ontwikkeling. Vandaar dat voor leren ook lef nodig is.

Collega’s op onze school durven en willen de wereld om zich heen bevragen. Niet vanuit holle kritiek, maar omdat we ons verwonderen om wat er om ons heen gebeurt. Vanuit de open vraag vinden we verrassende antwoorden, samen met onze leerlingen. Daarmee wijken we juist af van de standaardleerinhouden – zonder de belangrijke basis uit het oog te verliezen.

Profiel

Hieronder noemen we kenmerken van het profiel van de collega die wij in ons hoofd hebben. Echter: laat je niet tegenhouden als je niet aan alle onderstaande kenmerken voldoet. Wij laten ons graag verrassen.

Wij komen graag in contact met bevlogen docenten die:

 • Een bevoegdheid hebben in het vak aardrijkskunde, geschiedenis of economie;
 • Ruimte hebben om voor 0,6fte aan de slag te gaan;
 • Ervaring hebben met het ontwikkelen van eigen lesmateriaal;
 • Ervaring hebben met het uitdenken van leerlijnen binnen hun vakgebied;
 • Een brede interesse hebben en dus bereid zijn om over de grenzen van hun eigen vakgebied te kijken en mee te bouwen aan ‘mens & maatschappij’-onderwijs;
 • Zichzelf graag verder willen ontwikkelen en bereid zijn om zichzelf verder te specialiseren;
 • Het leren van en met andere collega’s als een verrijking te zien;
 • Affiniteit hebben met zowel onderbouw- als bovenbouwprogramma’s.

wij bieden:

 • De kans om mee te bouwen aan een nieuwe school.
 • Op creatieve wijze de essentie van het aardrijkskunde- en mens & maatschappij-onderwijs te mogen doordenken;
 • Volop mogelijkheden om jezelf te ontwikkelen en expertise op te bouwen;
 • Aansluiting bij een energiek, leergierig en open team.

Procedure en tijdspad

De sluiting van de vacature is op 27 september 2020. Geselecteerde kandidaten worden uitgenodigd voor een selectiegesprek.

Je kunt solliciteren door het insturen van je cv en motivatiebrief naar awijnsma@academie-tien.nl. Wij vinden het prettig om in je motivatiebrief alvast te lezen waarom juist de hierboven beschreven rol als onderwijsontwikkelaar je aanspreekt en welke ervaring en kwaliteiten je op dit gebied meebrengt.

Zou je voor het schrijven van je motivatiebrief ook alvast onze schoolgids willen lezen? Met name hoofdstuk 1, 3 en 5 zijn daarbij van belang.

Mocht je vragen hebben over deze vacature, mail gerust naar awijnsma@academie-tien.nl.

Ook interessant

Academie Tien is een middelbare school met een brede kijk op ontwikkeling. Naast leren is er ruimte voor persoonlijke groei en verwondering. Voor het nieuwe schoolgebouw aan het Berlijnplein maakte kunstenaar Elisabet Stienstra daarom zeven kunstwerken van jonge mensen die thema’s als groei en kennis weerspiegelen. De gloednieuwe architectuur, het...

Lees verder