Opleidingshuis

We streven ernaar leerlingen op te leiden tot mensen die in staat zijn zichzelf te ontwikkelen.

Dat betekent bijvoorbeeld dat leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren, reflecteren op wat ze gedaan hebben, leren van hun fouten, en doorzettingsvermogen tonen wanneer ze even vast zitten. Natuurlijk is daar een basis aan kennis voor nodig, maar het gaat bijvoorbeeld net zo goed over het stellen van vragen zonder te rekenen op één goed antwoord. Hier ligt een belangrijke opdracht voor het onderwijs op Academie Tien: hoe zorgen we dat leerlingen het vermogen om te leren ontwikkelen?

Dat heeft natuurlijk te maken met hoe we onze lessen ontwerpen: met 'grote vragen' als vertrekpunt. Maar het antwoord op deze vraag kent nog een ander aspect: de opleiding en ontwikkeling van ons team binnen de school. Wij vinden het belangrijk om leerlingen niet alleen uit te leggen wat een lerende houding is, maar dit ook te laten zien. Daarom is de opleiding en ontwikkeling van ons team een rode draad door onze school. Zo laten we leerlingen zien dat jezelf ontwikkelen een grondhouding is – en niet alleen maar hoort bij je tijd op school.

Invulling van ons opleidingshuis

De opleiding en ontwikkeling van ons team neemt verschillende vormen aan. Allereerst spelen docenten-in-opleiding een belangrijke rol in de school. Studenten van de lerarenopleidingen van de Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht krijgen de kans om een deel van hun opleiding binnen Academie Tien te volgen. Ze lopen niet alleen stage bij ons om in de praktijk te leren, maar volgen ook een deel van hun vakken bij ons op school. We ontwikkelen het onderwijs voor nieuwe leraren samen met de hogeschool en universiteit. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van toekomstige docenten en worden we geïnspireerd door frisse onderwijsideeën van onze studenten.

Daarnaast vinden er in de school verschillende trajecten plaats voor collega’s die zichzelf verder willen ontwikkelen. Zo worden leerpleinassistenten opgeleid in didactische coaching en krijgen docenten in het teacher-leadertraject de kans om hun onderwijskundig leiderschap te ontwikkelen. Deze initiatieven dragen bij aan een school waarin verschillende collega’s verantwoordelijkheid nemen voor belangrijke thema’s in de school. Zo geven we steeds verder vorm aan de ontwikkeling van Academie Tien.