Junioren (groep 7/8)

Op Academie Tien verwelkomen we leerlingen van 10 tot 18 jaar. Zo sluiten we aan op de doorlopende ontwikkeling van onze leerlingen (persoonlijk onderwijs), maar vormen we ook samen een ‘mini-maatschappij’ waarin leerlingen uit verschillende leeftijdscategorieën samen leren (gezamenlijk onderwijs).

In de junior-afdeling verzorgen we onderwijs voor leerlingen van 10 tot 12 jaar (de gebruikelijke groep 7 en 8 van het basisonderwijs). Je krijgt hier de kans om te leren op jouw niveau en te ontdekken wat bij jou past.

Persoonlijk onderwijs: groepsleerkracht, vakdocenten en grote vragen

Binnen de junior-afdeling krijg je les in een klas van leerlingen uit groep 7 en 8. De vakken taal, rekenen en ‘leren & ontwikkelen’ worden gegeven door jouw groepsleerkracht. Deze docent is de coach van jouw persoonlijke leerroute. Daarnaast krijg je les in de ‘middelbareschoolvakken’ Engels, mens & maatschappij, natuur & techniek, filosofie en kunst & cultuur. Deze lessen worden gegeven door onze vakdocenten. Zo krijg je kansen om je te verdiepen in onderwerpen die jou interesseren en in de praktijk met deze vakken aan de slag te gaan, bijvoorbeeld in onze laboratoriums en kunstlokalen. We werken in deze vakken aan ‘grote vragen’ die onze nieuwsgierigheid oproepen. In bijzondere eindopdrachten werken we toe naar een antwoord op de ‘grote vraag’.

Gezamenlijk onderwijs: onderdeel van Academie Tien

Als junior werk je binnen Academie Tien in de vertrouwdheid van je eigen klas, maar ben je ook onderdeel van de hele school. Dat biedt gave mogelijkheden, zoals samen sporten met oudere leerlingen op het schoolplein, meedoen in de keuzelessen van de onderbouw, met elkaar op excursies gaan, of meedoen in de clubs van Academie Tien (bijvoorbeeld toneel, programmeren, sporttoernooien, schaken, enzovoort).

Voor wie is de junior-afdeling geschikt?

Uit ervaring weten we dat junioren binnen Academie Tien enthousiast worden van de volgende uitspraken:

  • Je stelt graag vragen over de wereld om je heen en je vindt het leuk om naar verschillende antwoorden te zoeken.
  • Je vindt het leuk om alvast les te krijgen van vakdocenten van de middelbare school, omdat je op zoek bent naar extra uitdaging of aan de slag wilt in de praktijk.
  • Je werkt graag samen met andere kinderen en wil daar van alles in leren.
  • Je vindt het prettig om enige vrijheid te krijgen bij het uitwerken van opdrachten.
  • Je vindt het leuk om (in kleine stapjes) toe te werken naar meer zelfstandigheid, bijvoorbeeld door je eigen leerdoelen op te stellen.

Aanmelden

Vanaf januari 2020 starten de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021. Wij voeren met alle kinderen en ouders die zich aanmelden een kennismakingsgesprek. Zo kunnen we jou beter leren kennen en jou de kans geven om al je vragen te stellen. Deze gesprekken zullen in maart plaatsvinden.

Heb je op dit moment al vragen? Neem dan gerust contact op met infojunioren@academie-tien.nl.

En na de junioren?

Als je groep 7 en 8 hebt afgerond, heb je twee opties: je kunt kiezen voor een andere middelbare school, maar je kunt natuurlijk ook gewoon verder in de onderbouw van Academie Tien. Daar gaat de coaching die jij als junior hebt gekregen gewoon verder. Ook in de onderbouw van Academie Tien kun je verder werken op verschillende niveaus.

Samenwerking

De junior-afdeling van Academie Tien is een samenwerking tussen SPO Utrecht (primair openbaar onderwijs) en Nuovo Scholengroep Utrecht (voortgezet openbaar onderwijs). Dit initiatief is gestart vanaf 1 september 2019.