Junioren (groep 7/8)

Op Academie Tien verwelkomen we leerlingen van 10 tot 18 jaar. Zo sluiten we aan op de doorlopende ontwikkeling van onze leerlingen (persoonlijk onderwijs), maar vormen we ook samen een ‘mini-maatschappij’ waarin leerlingen uit verschillende leeftijdscategorieën samen leren (gezamenlijk onderwijs).

In de junior-afdeling verzorgen we onderwijs voor leerlingen van 10 tot 12 jaar (de gebruikelijke groep 7 en 8 van het basisonderwijs). Je krijgt hier de kans om te leren op jouw niveau en te ontdekken wat bij jou past.

Persoonlijk onderwijs: groepsleerkracht, vakdocenten en grote vragen

Binnen de junior-afdeling krijg je les in een klas van leerlingen uit groep 7 en 8. De vakken taal, rekenen en ‘leren & ontwikkelen’ worden gegeven door jouw groepsleerkracht. Deze docent is de coach van jouw persoonlijke leerroute. Daarnaast krijg je les in de ‘middelbareschoolvakken’ Engels, mens & maatschappij, natuur & techniek, filosofie en kunst & cultuur. Deze lessen worden gegeven door onze vakdocenten. Zo krijg je kansen om je te verdiepen in onderwerpen die jou interesseren en in de praktijk met deze vakken aan de slag te gaan, bijvoorbeeld in onze laboratoriums en kunstlokalen. We werken in deze vakken aan ‘grote vragen’ die onze nieuwsgierigheid oproepen. In bijzondere eindopdrachten werken we toe naar een antwoord op de ‘grote vraag’.

Gezamenlijk onderwijs: onderdeel van Academie Tien

Als junior werk je binnen Academie Tien in de vertrouwdheid van je eigen klas, maar ben je ook onderdeel van de hele school. Dat biedt gave mogelijkheden, zoals samen sporten met oudere leerlingen op het schoolplein, meedoen in de keuzelessen van de onderbouw, met elkaar op excursies gaan, of meedoen in de clubs van Academie Tien (bijvoorbeeld toneel, programmeren, sporttoernooien, schaken, enzovoort).

Voor wie is de junior-afdeling geschikt?

Uit ervaring weten we dat junioren binnen Academie Tien enthousiast worden van de volgende uitspraken:

  • Je stelt graag vragen over de wereld om je heen en je vindt het leuk om naar verschillende antwoorden te zoeken.
  • Je vindt het leuk om alvast les te krijgen van vakdocenten van de middelbare school, omdat je op zoek bent naar extra uitdaging of aan de slag wilt in de praktijk.
  • Je werkt graag samen met andere kinderen en wil daar van alles in leren.
  • Je vindt het prettig om enige vrijheid te krijgen bij het uitwerken van opdrachten.
  • Je vindt het leuk om (in kleine stapjes) toe te werken naar meer zelfstandigheid, bijvoorbeeld door je eigen leerdoelen op te stellen.

Interesse om een dagdeel mee te lopen?

Mocht bovenstaande je aanspreken dan is er de mogelijkheid om een dagdeel mee te draaien in de les van de junioren.
Je kunt je hiervoor aanmelden via infojunioren@academie-tien.nl.

Er zijn momenteel veel kinderen die graag een keertje willen meelopen in de junioren groep. Omdat wij het belangrijk vinden dat iedereen een kans krijgt om mee te lopen, zullen wij na de voorjaarsvakantie verder gaan met het inplannen van deze momenten. U ontvangt dan na de voorjaarsvakantie, begin maart, een uitnodiging voor het meeloop moment. Wij hopen jullie dan te zien en spreken!

Het is niet mogelijk om in te schrijven voor de junioren als je groep 8 al hebt doorlopen. We adviseren je dan om samen met je basisschool naar een andere optie te zoeken.

Aanmelden

Na de voorjaarsvakantie starten de inschrijvingen voor schooljaar 2020-2021. Als je besluit om je aan te melden gaan we eerst met elkaar in gesprek. Als voorbereiding op het gesprek geven we je een formulier mee met vragen die we graag tijdens het gesprek met jullie bespreken. Wanneer beide partijen positief zijn over keuze voor de junioren sturen we de informatie voor aanmelding naar je toe. Over de verdere procedure ontvang je daarna de informatie. Deze gesprekken zullen eind maart plaatsvinden.

En na de junioren?

Als je groep 7 en 8 hebt afgerond, heb je twee opties: je kunt kiezen voor een andere middelbare school, maar je kunt natuurlijk ook gewoon verder in de onderbouw van Academie Tien. Daar gaat de coaching die jij als junior hebt gekregen gewoon verder. Ook in de onderbouw van Academie Tien kun je verder werken op verschillende niveaus.
Heb je op dit moment al vragen? Neem dat gerust contact op met infojunioren@academie-tien.nl

Samenwerking

De junior-afdeling van Academie Tien is een samenwerking tussen SPO Utrecht (primair openbaar onderwijs) en Nuovo Scholengroep Utrecht (voortgezet openbaar onderwijs). Dit initiatief is gestart vanaf 1 september 2019.