Mobielvrije school

Sinds schooljaar 2023-2024 zijn wij een mobielvrije school

Academie Tien: mobielvrije school

Academie Tien is een mobielvrije school. We willen leerlingen trainen om hun aandacht voor langere tijd vast te houden om zich te richten op de leerstof en de wereld om zich heen. Zo kunnen we de leerstof goed begrijpen, de wereld onderzoeken en kennis verwerken. Ook streven we ernaar dat we aandacht hebben voor medeleerlingen uit onze klas of unit. Het is dus belangrijk om controle te hebben over de eigen aandacht.

We streven ernaar dat in ons onderwijs grote vragen het startpunt van verwondering zijn. Verwondering gaat verder dan het prikkelen van nieuwsgierigheid. Het gaat over je openstellen: het openstellen voor de ander, voor de leerstof, voor de ontmoeting, voor de wereld en haar ideeën. Dit is voor onze school fundamenteel. Om onze leerlingen beter in staat te stellen hun aandacht hierop te richten, is de tijd op school ‘mobielvrij’.

Wil je meer weten over de achtergrond van de mobielvrije school, zie dan: ‘Waarom werkt de mobiele telefoon zo goed om je aandacht af te leiden?’ onderaan deze pagina.

De afspraak: "Thuis of in de kluis"

De afspraak die we op school hanteren is ‘thuis of in de kluis’. Als leerlingen aankomen op het schoolplein, doen zij de mobiele telefoon in hun tas of jas, zodat deze niet zichtbaar is. Leerlingen halen de telefoon pas tevoorschijn als zij de telefoon opbergen in hun kluisje op de unit voorafgaand aan hun eerste les. De telefoon ligt gedurende de dag in hun kluisje. Aan het einde van de schooldag, kunnen leerlingen de telefoon weer uit hun kluisje halen. Hij gaat dan weer in hun tas of jas, zodat de telefoon niet zichtbaar is. Bij de fietsenstalling, als leerlingen de school verlaten, kunnen zij hun mobiele telefoon weer gebruiken.

Wat gebeurt er als een telefoon toch zichtbaar is of niet in de kluis zit?

Als leerlingen zich niet aan bovenstaande afspraken houden, en de telefoon toch zichtbaar is of niet in de kluis zit, wordt deze zonder waarschuwing ingenomen en in een apart kluisje bewaard. Leerlingen kunnen hun telefoon dan aan het einde van de dag, tussen 16:15u en 16:30u, weer ophalen. Dit geldt ook als leerlingen eerder uit zijn, of na schooltijd afspraken hebben. Dit is een extra reden om je goed aan de afspraak ‘thuis of in de kluis’ te houden.

Hoe kunnen ouder(s)/verzorger(s) leerlingen bereiken?

Ouder(s)/verzorger(s) kunnen leerlingen altijd bereiken via de schooltelefoon:

030 782 0999.

Onze collega’s bij de receptie helpen u graag, en verbinden u snel door met de collega’s op de unit waar uw zoon/dochter les krijgt. Wij vragen u vriendelijk om deze route te gebruiken voor dringende zaken.

Hoe stellen we leerlingen op de hoogte van roosterwijzigingen?

Verreweg het grootste gedeelte van de roosterwijzigingen vindt ’s ochtends vóór het eerste lesuur plaats. Leerlingen kunnen deze roosterwijzigingen vanuit huis bekijken. Daarnaast zijn de roosterwijzigingen zichtbaar op de televisieschermen bij de receptie bij binnenkomst in de school. Roosterwijzigingen die gedurende de dag plaatsvinden worden in de unit zelf gecommuniceerd met een specifieke klas.

Ik gebruik mijn telefoon om de tijd te weten. Hoe kom ik nu op tijd?

In alle ruimtes in de school hangen klokken. Zo kun je de tijd altijd weten! (Een ouderwets horloge biedt natuurlijk ook uitkomst.)

Wat zijn de afspraken bij het fietsen naar het sportveld?

Als leerlingen voor LO naar het sportveld fietsen, gelden de algemene regels. De telefoon mag mee op de fiets om onderweg bereikbaar te zijn indien er iets gebeurd. De telefoon is echter niet zichtbaar op school en ook niet op de sportvelden. Wij raden leerlingen aan om hun telefoon in hun kluisje te laten.

Wat kan ik dan doen in de pauzes?

We hebben het afgelopen jaar bewust geïnvesteerd in sport- en spelactiviteiten in onze pauzes. Zo zijn er verschillende spellen te spelen in onze ‘huiskamer’, zoals tafelvoetbal, air hockey en tafeltennis en worden er op het plein dagelijks verschillende sporten aangeboden en begeleid. Ook zijn er schaakborden beschikbaar en onderzoeken we samen met leerlingen waar nog meer behoefte aan is.

Welke afspraken gelden voor de collega’s op Academie Tien?

Voor alle collega’s op Academie Tien geldt dat de mobiele telefoon niet zichtbaar is in de les, op het leerplein en in de aula’s. Zo werken we samen aan de mobielvrije school. Er zijn speciale zones in de school, zoals de personeelskamer en de gespreksruimten op een unit, waar collega’s de mobiele telefoon wel kunnen gebruiken, bijvoorbeeld om te bellen met ouders.

Wat zijn de afspraken voor gasten op Academie Tien?

Van alle mensen die te gast zijn op Academie Tien vragen wij om onze mobielvrije school te respecteren en de mobiele telefoon niet zichtbaar te laten zijn in het schoolgebouw. Wij kijken uit naar een mooi gesprek met u!

Waarom werkt de mobiele telefoon zo goed om je aandacht af te leiden?

Om de aandacht voor langere tijd te kunnen richten én meer controle te hebben over je eigen aandacht, is het belangrijk het gebruik van sociale media en game apps door leerlingen te verminderen. Dit is echter moeilijk, omdat er een sterke aandrang is om de telefoon zo veel mogelijk te gebruiken. In de meeste apps zit namelijk een effect van verrassing. Net zoals je bij gokken misschien wel miljonair wordt, zo kun je bij het gebruik van sociale media en game apps altijd weer een verrassing en beloning krijgen (een ‘like’, een ‘hartje’, een ‘prijs’, een spannend filmpje, etc.). Het effect van verrassing en beloning werkt zo sterk in de hersenen, dat het verslavend is. Voor jongeren werken deze effecten extra sterk omdat de impulscontrole nog in ontwikkeling is, en zij extra gevoelig zijn voor beloning. Dit effect werkt zelfs ‘op afstand’. Als iemand zijn mobiele telefoon veel gebruikt, vraagt de telefoon zelfs (onbewust) onze aandacht als hij in de tas of broekzak zit. De telefoon moet echt in een andere ruimte of afgesloten plek liggen om dit effect tegen te gaan, zo blijkt uit wetenschappelijk onderzoek.