MR Academie Tien - Academie Tien

MR Academie Tien

De medezeggenschapsraad van Academie Tien

De MR van A10 is een actieve en belangrijke club binnen onze school. Samen met leerlingen, ouders, docenten en personeel van A10 vormt de MR een groep die meedenkt en meebeslist in het beleid van A10. Samen met de schoolleiders gaan we om tafel over tal van zaken: Onderwijsvisie, beleidszaken, financiën en alle andere zaken die de toekomst van onze school mede vormgeven. Over sommige zaken moeten we stemmen en goedkeuring geven, over andere onderwerpen geven we gevraagd en ongevraagd advies. Maar vooral, we denken mee in de opbouw en ontwikkeling van Academie Tien. Vragen aan de MR? Zaken waarvan u denkt dat die besproken moeten worden? Interesse om op een deelonderwerp mee te denken, expertise te delen? Laat het ons weten via mr@academie-tien.nl.

Leden van de MR