Coaching

Op Academie Tien zoeken we een evenwicht tussen persoonlijk en gemeenschappelijk onderwijs. Leerlingen hebben verschillende mogelijkheden binnen hun persoonlijke leerroute en zijn tevens onderdeel van onze ‘mini-maatschappij’.

Beide aspecten van het onderwijs vragen om begeleiding. De groepsleerkracht bij junioren, de coach in de onderbouw en de mentor in de bovenbouw zorgen voor deze begeleiding. Het doel van deze begeleiding is om leerlingen bewust te maken van hun leren, welke keuzes ze daarin maken en wie ze zelf zijn. De groepsleerkracht, coach of mentor achterhaalt – samen met de leerling – sterke en zwakke punten, drijfveren en wanneer er weerstand ontstaat. Dit geeft aanleiding tot het reflecteren op de persoonlijke leerroute evenals gedrag en houding binnen het groepsproces. Uiteindelijk is ons doel om leerlingen in staat te stellen om zelfstandig deze reflectie toe te passen, zodat ze hun eigen ontwikkeling in vervolgopleidingen kunnen vormgeven en versterken.

Wanneer zie jij je coach?

Iedere leerling op Academie Tien wordt begeleid door zijn eigen coach. De coach zie je drie keer in de week tijdens een dagstart. Deze vinden plaats op maandag-, woensdag- en vrijdagochtend. Daarnaast heeft de coach ook tijd om jou tussendoor te spreken over verschillende onderwerpen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat je even niet goed in je vel zit of dat je ergens trots op bent. Al deze onderwerpen kun je samen met je coach bespreken. Soms spreekt de coach ook met jou in een klein groepje klasgenoten. Dit kan gaan over een onderwerp waar jij en je klasgenoten over willen leren, bijvoorbeeld plannen van je werk, gebruik van je agenda, en omgang met je klasgenoten.

Ontwikkelcyclus

Op Academie Tien vinden we het belangrijk dat je persoonlijke ontwikkeling centraal staat. Belangrijk is hierbij dat je ouders, je coach en jijzelf hier regelmatig met elkaar over in gesprek gaan. Daarom is er op Academie Tien een ontwikkelcyclus. Jij bent tijdens deze ontwikkelcyclus zelf aan zet. Dat betekent bijvoorbeeld dat je in een 'driehoeksgesprek' met je coach en ouders zelf presenteert welke stappen je de afgelopen periode gezet hebt, en wat je aandachtspunten zijn voor de volgende periode.

Elk jaar starten we de ontwikkelcyclus met een startgesprek, waarin jij en je ouders kennismaken met de coach en doelen afspreken voor dit schooljaar. Daarna volgt er aan het einde van iedere periode een driehoeksgesprek.

Het Onderwijs

Persoonlijk en gemeenschappelijk Van 10 tot 18 Onderwijs van grote vragen