Persoonlijk & Gemeenschappelijk

Om onderwijs te bieden dat leerlingen laat kennismaken met de wereld en met zichzelf, ontwerpen we het onderwijs vanuit twee uitgangspunten: ons onderwijs is zowel persoonlijk als gemeenschappelijk.

Ons onderwijs is persoonlijk, omdat we flexibiliteit willen bieden in de leerroute van leerlingen. We streven naar onderwijs dat past bij de ontwikkeling van een leerling – waarbij we ons niet laten belemmeren door de ‘standaarden’ in het Nederlandse onderwijssysteem. Dit betekent dat leerlingen vakken op verschillende niveaus kunnen volgen, keuzeruimte in hun rooster krijgen, en opties hebben om te versnellen en te verdiepen.

Tegelijkertijd zijn wij als school ook een ‘mini-maatschappij’. Het is een plek waar je je leert verhouden
tot de wereld en de mensen om je heen. Om die reden is ons onderwijs ook gemeenschappelijk. Zeker voor leerlingen vanuit onze stad vol met verschillende culturen, achtergronden en economische situaties, vinden wij het belangrijk om ontmoetingen plaats te laten vinden. Daarom zijn bijvoorbeeld heterogene groepen - waarin leerlingen die onderwijs op verschillende niveaus volgen tegelijkertijd les krijgen - een belangrijk onderdeel van ons onderwijs.

Er bestaat een spanning tussen persoonlijk en gemeenschappelijk onderwijs: jouw persoonlijke
leerroute stelt grenzen aan het samen leren en andersom. Op Academie Tien gaat het ons niet om de keuze maken tussen persoonlijk en gemeenschappelijk, maar juist om het evenwicht tussen die twee uitgangspunten. Mogelijkheden bieden voor een persoonlijke leerroute zonder daarbij het belangrijke vormende karakter van gemeenschappelijkheid uit het oog te verliezen.