Update nieuwbouw augustus 2023

Betreft: start schooljaar op locatie Philipsguldenhof


Beste leerlingen en ouder(s)/verzorger(s),

We hopen dat iedereen aan het genieten is van een heerlijke vakantie. Via deze weg willen we jullie mede namens Gemeente Utrecht helaas informeren dat de oplevering van het nieuwe schoolgebouw uitgesteld is. We gaan daarom op maandag 28 augustus weer starten met elkaar op de Philipsguldenhof. In deze brief geven we meer informatie hierover.

Waarom is de oplevering uitgesteld?

Wij zijn in de vakantie overvallen door het bericht van de aannemer dat de oplevering van 4 augustus niet gehaald zou worden. Het bleek ook niet mogelijk om kort na deze datum het gebouw op te leveren. Dit bericht is uiteraard een grote teleurstelling. Ook wij hebben de afgelopen dagen enorm gebaald. We hadden ons allemaal verheugd op een start in ons mooie, nieuwe gebouw. Helaas bleek de inschatting van alle bij de bouw betrokken partijen te optimistisch. De aannemer laat weten dat de complexiteit van het gebouw en de afwijkende weersomstandigheden een aanleiding vormen van de vertraging. Gelukkig kunnen we het schooljaar wel gewoon starten op onze vertrouwde Philipsguldenhof.

Start van het schooljaar

De start van het schooljaar vindt plaats op maandag 28 augustus op locatie Philipsguldenhof. We kunnen de start van het schooljaar niet meer vervroegen. De achtergrond is dat veel gezinnen in de week van 21 augustus nog op vakantie zijn.

Wanneer kunnen we verhuizen?

Op dit moment is het nog onduidelijk wanneer de oplevering van het schoolgebouw gaat plaatsvinden. Naast een oplevering, moeten we ook rekening houden met de tijd die het kost om te verhuizen. Ter vergelijking: het verhuisbedrijf zou in de zomervakantie twee weken bezig zijn geweest om alle spullen over te zetten. Het is nog niet mogelijk om een concrete verhuisdatum vast te stellen. Op dit moment zijn de gemeente en de aannemer in overleg over een nieuwe bouwplanning. Dat betekent dat er in de komende weken opnieuw gekeken wordt naar een nieuwe verhuisdatum. Er wordt daarbij nagedacht over de kerstvakantie, maar dit scenario is nog niet zeker.

Vakantieplanning

Vorig schooljaar hebben we jullie laten weten dat de kerstvakantie dit jaar vijf dagen langer zou duren in verband met de verhuizing in de zomervakantie. In principe behouden we deze planning, omdat gezinnen en collega’s hiermee al rekening gehouden hebben. We gaan aan de start van het schooljaar wel graag in gesprek met onze medezeggenschapsraad en collega’s om te bekijken welke kerstvakantieplanning wenselijk en haalbaar is gegeven verschillende scenario’s voor de verhuisdatum. 

Philipsguldenhof startklaar

Gezien de verwachtingen vanuit de bouw, bereiden we ons voor om de komende tijd het onderwijs voort te zetten op de Philipsguldenhof. Daarom wordt op dit moment alles in het werk gesteld om het gebouw weer startklaar te maken. Daar hoort onder andere bij dat er in nauwe samenwerking met de gemeente extra noodlokalen gezocht worden om de groei van de school te huisvesten.

Invloed verhuizing op het onderwijs

Nu de verhuizing niet in de zomervakantie kan plaatsvinden, is de kans aanwezig dat we gedurende het schooljaar moeten verhuizen. We hebben er alle vertrouwen in dat we de invloed van deze verhuizing op het onderwijs zo beperkt mogelijk kunnen houden. Ook afgelopen jaar is het ons als team gelukt om het onderwijs–ondanks een verhuizing van locatie Oesterzwam naar Philipsguldenhof–onverminderd doorgang te laten vinden. Ook in de planning van schoolexamenweken houden we hiermee rekening.

Leerlingen die aankomend jaar starten op Academie Tien

Er zijn leerlingen die aankomend jaar voor het eerst starten op Academie Tien, zoals nieuwe brugklasleerlingen, junioren, maar ook leerlingen die starten in hogere leerjaren. Wij beseffen ons dat jullie gerekend hebben op een start op het Berlijnplein. We zien er desondanks naar uit om jullie te mogen ontvangen op locatie Philipsguldenhof en een goede start te bieden op onze school.

Ouderavonden

We organiseren op 5 en 7 september ouderavonden. Op 5 september voor de onderbouwunits (inclusief junioren) en op 7 september voor de bovenbouwunits. Tijdens deze avonden zullen we uiteraard aandacht geven aan de vooruitzichten met betrekking tot de verhuizing. In de aankomende weken houden wij jullie op de hoogte van verdere vorderingen. Mochten jullie naar aanleiding van deze brief vragen hebben, dan zijn die zoals altijd zeer welkom bij onze collega Marlies Kuyper viamkuyper@academie-tien.nl.

Voor nu wensen wij jullie een mooie voortzetting van de zomervakantie. We kijken ernaar uit om alle leerlingen op 28 augustus weer te mogen ontvangen.


Met hartelijke groet,

Albert Wijnsma