Opleidingshuis - Academie Tien

Opleiden op Academie Tien

We streven ernaar leerlingen op te leiden tot mensen die in staat zijn zichzelf te ontwikkelen.

Leren en ontwikkelen op Academie Tien

We streven ernaar leerlingen op te leiden tot mensen die in staat zijn zichzelf te ontwikkelen. Dat betekent bijvoorbeeld dat leerlingen verantwoordelijkheid nemen voor hun eigen leren, reflecteren op wat ze gedaan hebben, leren van hun fouten, en doorzettingsvermogen tonen wanneer ze even vast zitten. Natuurlijk is daar een basis aan kennis voor nodig, maar het gaat bijvoorbeeld net zo goed over het stellen van vragen zonder te rekenen op één goed antwoord. Hier ligt een belangrijke opdracht voor het onderwijs op Academie Tien: hoe zorgen we dat leerlingen het vermogen om te leren ontwikkelen?

Dat heeft natuurlijk te maken met hoe we onze lessen ontwerpen: met 'grote vragen' als vertrekpunt. Maar het antwoord op deze vraag kent nog een ander aspect: de opleiding en ontwikkeling van ons team binnen de school. Wij vinden het belangrijk om leerlingen niet alleen uit te leggen wat een lerende houding is, maar dit ook te laten zien. Daarom is de opleiding en ontwikkeling van ons team een rode draad door onze school. Zo laten we leerlingen zien dat jezelf ontwikkelen een grondhouding is – en niet alleen maar hoort bij je tijd op school.

" We konden in de middag gelijk de theorie toepassen. Diezelfde dag nog kon ik mijn ervaring weer bespreken met andere collega's-in-opleiding. "

Het opleidingshuis voor alle collega's

De opleiding en ontwikkeling van ons team neemt verschillende vormen aan. Allereerst spelen docenten-in-opleiding een belangrijke rol in de school. Studenten van de lerarenopleidingen van de Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht krijgen de kans om een deel van hun opleiding binnen Academie Tien te volgen. Ze lopen niet alleen stage bij ons om in de praktijk te leren, maar volgen ook een deel van hun vakken bij ons op school. We ontwikkelen het onderwijs voor nieuwe leraren samen met de hogeschool en universiteit. Zo dragen we bij aan de ontwikkeling van toekomstige docenten en worden we geïnspireerd door frisse onderwijsideeën van onze studenten.

Daarnaast vinden er in de school verschillende trajecten plaats voor collega’s die zichzelf verder willen ontwikkelen. Zo worden leerpleinassistenten opgeleid in didactische coaching en krijgen docenten in het teacher-leadertraject de kans om hun onderwijskundig leiderschap te ontwikkelen. Deze initiatieven dragen bij aan een school waarin verschillende collega’s verantwoordelijkheid nemen voor belangrijke thema’s in de school. Zo geven we steeds verder vorm aan de ontwikkeling van Academie Tien.

Het opleidingshuis als bijzonder opleidingsprogramma en stage

Durf jij op een andere manier naar onderwijs te kijken en houd je van een uitdaging? Academie Tien is op zoek naar ondernemende, creatieve studenten die geïnteresseerd zijn in vernieuwend onderwijs en in een uitdagend opleidingsprogramma.

Academie Tien biedt samen met Hogeschool Utrecht en Universiteit Utrecht in het Opleidingshuis een bijzonder opleidingsprogramma aan voor studenten: je krijgt de kans om stage te lopen op een bijzondere school én onderwijs uit de lerarenopleiding op de stageplek te volgen. In dit opleidingsprogramma staat het leren vanuit de praktijk en vanuit jouw vragen centraal en we integreren daarom de verschillende vakken in één overkoepelende module. Je wordt hierin begeleid door zowel docenten van Academie Tien als door docenten van de HU en UU.

Naast dat je leert op Academie Tien, biedt onze school je ook de kans om kennis te maken met en te leren van vernieuwend onderwijs. Academie Tien biedt persoonlijk onderwijs dat aansluit op de ontwikkeling van leerlingen. Leerlingen kunnen vakken op verschillende niveaus kunnen volgen, keuzes in hun rooster maken, en onderwijs volgen gebaseerd op 'grote vragen' en leerdoelen. Ze worden hierin begeleid door hun coach. Daarnaast besteden leraren van Academie Tien, en jij dus ook, een groot deel van hun tijd aan het samen ontwikkelen van onderwijs. Zo leer je als docent-in-opleiding ook hoe je zelf betekenisvol onderwijs ontwerpt in de praktijk.Voor deelname aan dit opleidingsprogramma vragen we je om minimaal twee dagen per week aanwezig te zijn op Academie Tien (voor derde- en vierdejaarsstudenten: drie dagen), waaronder in ieder geval de woensdag. Op deze dagen volg je dus ook een deel van het onderwijs van de lerarenopleiding op locatie.

Ben je geïnteresseerd in een opleidingsplek binnen het Opleidinghuis van Academie Tien? Kom naar onze informatiesessie over het opleidingshuis! Klik op deze link naar de teamsmeeting.

Meld je nu aan door te mailen naar jkroon@academie-tien.nl

''Samenwerken met collega's in opleiding geeft veel inzicht over jezelf als docent. Je leert ontzettend veel van elkaar, en tijdens onze bijeenkomsten leren we op een vriendschappelijke en open manier. In het opleidingshuis staan we voor elkaar klaar: we delen de moeilijke en de leuke momenten, en leven met elkaar mee!'' - Mycah, derdejaars student wiskunde

''Ik vind het zelf fijn dat het een klein groep is met wie je de didactische vakken krijgt. Hierdoor is er veel persoonlijke aandacht en begeleiding van de docent en leer je ook veel van elkaar.'' - Suzanne, eerstejaars student biologie

Een van onze docenten-in-opleiding maakt zijn eigen podcast! Wilt u deze beluisteren? Dat kan HIER