Onderwijs van grote vragen - Academie Tien

Onderwijs van grote vragen

Onderwijs van grote vragen: een startpunt voor verwondering

Op Academie Tien streven we naar onderwijs dat verwondering oproept bij leerlingen en in haar uitwerking zowel persoonlijk als gemeenschappelijk is. Deze uitgangspunten vragen van ons team om het onderwijs met zorg te ontwikkelen. Vandaar dat binnen Academie Tien alle collega’s betrokken zijn bij het maken van onderwijs voor onze leerlingen.

Vakdocenten met ervaring en expertise zijn verantwoordelijk voor de structuur van ons curriculum. Zij bouwen ons curriculum op aan de hand van ‘grote vragen’ binnen de verschillende vakgebieden. Voorbeelden daarvan zijn: waarom komen mensen in opstand? (mens & maatschappij), hoe en waarom brengen we orde aan in de taal? (Nederlands), wat is mogelijk in de ruimte?(wiskunde), en hoe kunnen we op een andere planeet leven en bouwen?(natuur & techniek). Tegelijkertijd zorgen zij ervoor dat de wettelijk vastgestelde leerstof binnen de context van die ‘grote vragen’ aan bod komt.

Alle docenten binnen Academie Tien houden zich bezig met het ontwerpen en arrangeren van lesmateriaal. Vanuit de grote vragen en de structuur van ons curriculum bouwen we samen aan lessenseries die leerlingen verrassen met uitdagende (eind)opdrachten – en waarbij de benodigde kennis en vaardigheden geoefend worden. Wij vinden het belangrijk dat docenten zelf kiezen voor interessante voorbeelden en projecten – hun eigen verwondering wekt zo de interesse bij onze leerlingen op. Dat is ook de reden dat we naast oefeningen uit bestaande lesmethodes ook veel gebruik maken van zelf ontwikkeld lesmateriaal.