Leerlingenraad - Academie Tien

Leerlingenraad

Leren met Lef, daar zet de leerlingenraad zich voor in. Wij als leerlingenraad kijken naar wat er Beter kan.

Wat houdt de leerlingenraad in?

In de leerlingenraad kijk je met een kritische blik naar wat er gebeurt op school. Je houdt je ogen en oren goed open om te zien of iedereen tevreden is. Wanneer er zaken zijn die verbeterd kunnen worden, pak je dat op. Dit bespreken we tijdens de vergadering met alle leden van de leerlingenraad. Hier wordt een taakverdeling gemaakt over wie wat oppakt, wat er voor nodig is en met wie we dit moeten bespreken. Dit kunnen leerlingen, docenten of de schoolleiding zijn.

Ook hebben wij op school een MR (medezeggenschapsraad) hierbij bespreekt men de punten die je met de leerlingenraad besproken hebt en niet zomaar eventjes opgelost kunnen worden. Dit is met de directeur, leraren en een aantal ouders. Naast de MR hebben we ook de GMR (gemeenschappelijke medezeggenschapsraad). Hier vergaderen we samen met de anderen Nuovo scholen. In de MR en GMR zit 1 lid van de leerlingenraad.


Wie zit er in de leerlingenraad?

In de leerlingenraad zitten van elk leerjaar 3 leerlingen. Deze leerlingen kunnen zich aanmelden door een sollicitatiebrief te schrijven. Deze worden doorgenomen met de leerlingen die al in de leerlingenraad zitten. Met zijn allen maken we een keuze uit de beste sollicitaties.

Hoe lang mag je blijven in de leerlingenraad?

Je mag je hele schooltijd in de leerlingenraad blijven. Als je eruit wilt, door te weinig tijd of je vind het niet meer zo leuk, wordt er voor jou plekje iemand anders gezocht.

Heb je veel werk aan de leerlingenraad?

Om de twee weken heb je een vergadering. Afhankelijk van wat er moet gebeuren heb je ook nog tijd nodig om ‘jouw’ taken uit te werken. Soms kost dat een half uurtje, soms ben je wat langer bezig. Meestal werk je met iemand samen.

Wat hebben we al bereikt?

Inmiddels hebben we al twee keer ‘Paarse vrijdag’ georganiseerd, geholpen bij de open-lesmiddagen, open-dag en het organiseren van schoolfeesten. Ook hebben we meegedacht over de schoolregels. We hebben gekeken wat er, volgens ons, aangepast zou moeten worden en onze mening daarover kunnen geven.